Doelstelling

De vereniging heeft als doel oude gepensioneerde paarden en pony’s (die door ouderdom of andere omstandigheden vanwege hun gezondheid niet meer commercieel of recreatief inzetbaar zijn), een waardige en gezonde oude dag te geven. Daar bovenop kunnen leden van de vzw bij deze oude paarden onthaasten van een drukke werkdag door ze mee te komen helpen verzorgen, bijvoorbeeld: ze kammen, ze voeren, van de weide te halen, stal uitmesten, … De vzw wil het contact tussen paard en mens bevorderen en stimuleren. Om deze doelstelling te bereiken, zal de vereniging activiteiten ondernemen. De vzw kan sponsors aantrekken, giften ontvangen, handelsdaden stellen en verrichten, (sport)wedstrijden, markten, evenementen en andere socio-culturele ontspanningsactiviteiten organiseren met als enig doel de opbrengst te investeren aan het primaire doel. Wij beperken ons voorlopig enkel tot onze eigen gepensioneerde paarden, daar wij geen ruimte hebben voor externe gepensioneerde paarden bij te nemen.

Raad van bestuur:

Emily Van Mulders – bestuurder & voorzitter
Sandra Van Den Borre – bestuurder & penningmeester
Inge Lievens – bestuurder & secretaris